— ZLATÁ ŠKOLIČKA ČERNICE

Kdo jsme

Jsme soukromé zařízení rodinného typu, s kreativním a smysluplným programem. Snažíme se vytvářet osobnosti, které pomohou ke kvalitnější společnosti postavené na úctě k druhým, ale i k sobě. Osobnosti, se kterými se v životě budeme ráda setkávat a sdílet s nimi životní prostor. Každý človíček by měl být individuální, sebevědomá a komunikativní osobnost.

V dětském věku se každá osobnost učí nápodobou…. A jen správnou volbou nás dospělých mohou děti správně napodobovat správné lidi…

Ve Zlaté školičce tráví děti svůj čas v kolektivu, který umožňuje zafixování potřeby vzájemného respektu a pomoci druhým – mladším, slabším, pomalejším… Veškeré činnosti jsou přizpůsobeny věku a schopnostem dítěte. K dětem zde přistupujeme jako k rovnocenným partnerům, kteří se učí nést za své chování a činy zodpovědnost.

Našim cílem je nejen duševní rozvoj a rozvoj motorických dovedností, ale i socializace dítěte. Každému dítěti poskytujeme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje.

PRÁVĚ U NÁS SE SNAŽÍME DODRŽOVAT:

  • - Vzájemný respekt a úctu
  • - Respekt a úctu k sobě samým
  • - Vyjadřování a sdělování lásky a radosti
  • - Přeměna negativního v pozitivní založená na důvěře ve schopnosti dětí
  • - Pozitivní povzbuzování pomocí ocenění dětských úspěchů, pokroků, schopností a dovedností
  • - Probouzení získané sebedůvěry a vlastní ceny
  • - Princip demokracie, která umožňuje volbu a dává dětem možnost, aby se rozhodovaly v určitých mezích a nesly důsledky svých rozhodnutí a svého chování